Aulum som cykellaboratorium

Cykelskovture, bilfri-søndage eller cykelfester. Hvad kan få dig op på cyklen? I Aulum får ideerne frit spil, for byen er valgt som cykellaboratorium for Herning Cykler.

Vi skal teste, om et lokalsamfund kan flytte 5 % af de kortere bilture til cyklen. Herning Cykler dækker hele kommunen. Derfor anlægger vi løbende nye stier og gennemfører kampagner i flere af landsbyerne. Nu vil Herning Cykler se, hvad et lokalsamfund som Aulum kan opnå på to år.

Cykelfest eller mountainbiketur?

Halvdelen af pengene til projektet bliver brugt til at forbedre de fysiske forhold i byen, det vil sige nye stier og andre forbedringer for cyklister. Samtidig undersøger og forbedrer vi forholdene ved byens skoler. I den forbindelse vil der være kampagner for skolerne, der har fokus på cykling.

Den anden halvdel af pengene bliver brugt på en række events og kampagner, som skal være med til at få flere til at vælge cyklen i byen. I Aulum har vi i samarbejde med borgerforeningen nedsat en kreativ arbejdsgruppe, som kommer med ideer og forslag til, hvordan vi kan flytte folk fra bil til cykel. Det kan være meget forskelligt; for eksempel cykelfest, mountainbiketure eller gratis cykellapning.

Det er sket indtil nu!

Arrangementer. Der er blevet afholdt to cykelture og vi har stået på julemessen med cykelkontrakter. Du kan læse om arrangementerne på de andre sider.

Cykelpumper. Der er blevet opsat cykelpumper ved Aulum Fritidscenter, Aulum Friskole samt stationen. Pumperne passer til forskellige ventiltyper og sikrer, at der altid er mulighed for at få pumpet cyklen i nærheden.

Aulum Kristne Friskole. Friskolen har udarbejdet en Trafikpolitik. Den sætter mål og retningslinjer for transport til og fra skolen og i skoletiden. Til trafikpolitikken er også udarbejdet en forældrefolder, som er en kortere udgave, der viser den vigtigste information til forældrene.

Kan vi nå målet i Aulum?

Arbejdsgruppens mål er altså, at ændre adfærden og få flyttet de kortere bilture til cyklen. Hvis et lokalsamfund som Aulum kan nå målet, kan vi på længere sigt bruge de gode erfaringer og ideer i andre bysamfund.

Inden de første aktiviteter blev sat i gang, fik vi et vigtigt overblik over, hvordan cyklen bliver brugt i byen i dag. Overblikket fik vi ved at lave en undersøgelse med spørgeskemaer blandt byens borgere.

De første resultater viser, at 92 % af borgerne i byen råder over en funktionsdygtig cykel. Samtidig viser undersøgelsen, at der er 40 % af borgerne, som cykler mindre end tre gange om måneden i deres fritid. Her er der basis for forbedringer i byen.

Følg med!

Her på hjemmesiden vil vi løbende informere om kommende aktiviteter og events.

Ligeledes vil der også være aktivitet på Facebook-siden 'Aulum Cykler'. Meld dig ind i gruppen her og deltag i snakken på siden. 

Dekorativ billede