Om TransportNetværket

Et sundt erhvervsliv i vækst er afhængig af sunde og raske medarbejdere. Det er godt for virksomheden og den enkelte, og i sidste ende samfundet. Derfor har Herning Cykler sat fokus på transporten i industriområde vest i Herning.

Vi vil se, hvad information, sparring og netværk kan gøre for medarbejdernes transport i et erhvervsområde. Derfor har vi oprettet TransportNetværket Industri Vest. Netværket skal være centrum for arbejdet med blandt andet de fysiske forhold i området.

Et sundt erhvervsliv i vækst er afhængig af sunde og raske medarbejdere. Én vej til mere sundhed, og dermed færre sygedage og højere produktivitet, går gennem aktiv transport! Med det som fokus har vi inviteret virksomhederne i området til at deltage.

Virksomhederne bestemmer

Der er afsat midler til at fremme sunde transportvaner hos alle virksomhederne i industriområde Vest. Hvad pengene skal bruges til, er dog ikke bestemt. Det skal virksomhederne være med til at bestemme. 

Sammen med dem skal vi gøre området mere attraktivt. Forbedre forholdene for gående og cyklister. Ved at tænke grønne vaner for transport ind i hverdagen, skabes fokus på en sundere livsstil. Hvilket blandt andet giver mindre sygefravær. Til gavn for den enkelte og virksomheden.

Det er vigtigt for vækst og konkurrenceevne, at personer og gods kan komme nemt og hurtigt frem.

Derfor skal alle medarbejdere hos de deltagende virksomheder via et spørgeskema, fortælle os om deres transportvaner. Vi kigger også virksomhedernes kørsel i hverdagen. Det hele sætter vi samme til en mobilitetsplan.

Mobilitetsplanen viser, hvordan transporten til og fra området fungerer. Hvad der fungerer. Hvad der ikke gør. Og hvad der kan arbejdes med for at gøre medarbejdernes transport mere optimal.

Planen viser også muligheder og fremtidige tiltag, som kan give både virksomhederne og den enkelte hjælp til at arbejde med transportvaner.

Opbygning af et lokalt transport- eller såkaldt mobilitetsnetværk skaber bedre udbytte for de deltagende virksomheder. I form af sparring og mulighed for at gå sammen om mobilitetshandlinger på tværs af virksomhederne. I et erhvervsområde er problemstillingerne ofte ens for virksomhederne. Problemerne kan derfor oftest med fordel løses samlet. 

Netværket skal også bruges som mulighed for at skabe et mere cykelvenligt område. For på den måde at motivere medarbejderne til at vælge cyklen. Til gavn for dem i form af fokus på sundere livsstil. Og dermed til gavn for virksomhederne i form af mindre sygefravær. Virksomhederne kan samtidig bruge resultaterne fra netværket og mobilitetsplanen til at få en grønnere profil med fokus på bedre CO2-regnskab og CSR generelt.  

Kontaktinfo

Lene Ahle Skoubo Jakobsen
Tlf.: 96288330
Mobil: 22863467
Send e-mail til vtbls@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.

 

Om Herning Cykler

Det er sundt, sjovt og nemt og godt for miljøet. Vi arbejder målrettet med at fremme cyklisme i Herning Kommune.

Herning Cykler logoLæs mere her