Grønne cykler

Vi skal tænke bæredygtigt og bruge de ressourcer, vi har, med omtanke – for klimaets og vores alles skyld.

Derfor har Herning Kommune sat et nyt projekt i værk, som sikrer, at efterladte, ejerløse cykler fundet i Herning Kommune bliver genbrugt, og kommer til at gøre gavn igen.

Vi kalder det:

Hvad gør Herning Kommune?

Hvert år finder og indsamler Herning Kommunes driftsafdeling cirka 100-200 cykler, som af den eller anden årsag er blevet efterladt rundt omkring i vejkanter, på stationer, parkeringspladser, gågader eller lignende. 

Det første Herning Kommune gør, er at kontrollere om cyklen er meldt stjålet. Er cyklen meldt stjålet, så kontakter vi politiet, som herefter overtager sagsbehandlingen. Det kan du læse mere om her.

Hvis ikke cyklen er meldt stjålet, så sørger vi - i samarbejde med cykelværkstedet på Ungdomscenter Knudmosen - for, at cyklen igen kommer til at gøre gavn.

På cykelværkstedet hos Ungdomscenter Knudmosen bruges cyklerne som en del af undervisningen. Her lærer eleverne et nyt håndværk, når de i fællesskab opruster og upcycler de gamle, efterladte jernheste.

Når cyklerne er piftet op og køreklare igen, så leveres cyklerne fra værkstedet til forskellige almennyttige formål i Herning Kommune. Det kan for eksempel være til sociale projekter, hvor der skal benyttes cykler.

På den måde genanvendes cyklerne, og samtidig støttes et godt formål. Og endnu flere borgere i Herning Kommune kan hoppe på cyklen. 

Samtidig bliver vores by og natur mere ryddelig at se på og færdes i.

Herunder kan du se en video om baggrunden for projektet:

Kontaktinfo

Hanne Thomsen-Mühlbrand

Tlf.: 96288329

Send e-mail til Hanne

Lene Ahle Skoubo

Tlf.: 96288330

Send e-mail til Lene

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.

Kontaktinfo

Drift og Service
Hammershusvej 7
7400 Herning

Tlf.: 96288380

Send e-mail

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.